Pełna księgowość


Obsługa księgowa, którą realizujemy, ma charakter zindywidualizowany. Dzięki temu dla każdego Przedsiębiorcy będącego naszym Klientem, jest ona elementem strategii rozwoju. Wszystkie usługi w zakresie pełnej księgowości świadczymy w oparciu o wieloletnie zawodowe doświadczenie, znajomość przepisów prawa rachunkowego oraz obowiązujących standardów określających nie tylko formalne obowiązki księgowe przedsiębiorstw, ale również przywileje podatkowe, z których – w określonych okolicznościach – mogą one skorzystać. Dzięki temu jesteśmy w stanie realizować wszystkie usługi na najwyższym z możliwych poziomie. Na uwadze mamy również konieczność dostosowania obsługi do indywidualnych potrzeb Klienta, wynikających tak z profilu prowadzonej przez niego działalności oraz jej struktury organizacyjnej, jak również sytuacji wymagających doraźnego wsparcia ekspertów.

Pełną księgowość prowadzimy zarówno na rzecz dużych przedsiębiorstw, jak i niewielkich działalności gospodarczych, jednoosobowych spółek prawa handlowego, czy też fundacji bądź stowarzyszeń.

ZALETY WSPÓŁPRACY Z EKSPERTAMI

Odpowiedź na pytanie „dlaczego warto powierzyć prowadzenie pełnej księgowości Biuru Rachunkowemu Finanse EG?” określa również cel przyświecający naszej pracy. Dzięki outsourcingowi, który realizujemy, przedsiębiorcy zyskują pełną swobodę działania – tak w zakresie bieżącego rozwoju firmy, jak i planowania jej dalszego rozwoju. Nie muszą angażować się w procedury księgowe, ani też planować kolejnych wydatków związanych z utrzymaniem działu księgowego. Mają gwarancję, iż wszelkie obowiązkirachunkowe zostaną dopełnione w terminie oraz w całkowitej zgodności z obowiązującymi przepisami.

Co więcej – nasze wsparcie to gwarancja nieustannego trzymania ręki na pulsie – możliwość monitorowania bieżących wydatków, dostosowywania polityki finansowej do zmian zachodzących na rynku oraz planowania dalszego rozwoju czy też inwestycji.

Temu wszystkiemu towarzyszy również znaczna oszczędność czasu. Pełna księgowość pozostawiona w rękach Biura Rachunkowego Finanse EG to zarówno brak konieczności spędzania długich godzin nad mozolną ewidencją, jak również pewność, że kontakt ze strony biura zaistnieje jedynie wówczas, kiedy konsultacja z Państwem będzie niezbędna.

Pełna księgowość jest dla nas komplementarnym wsparciem – dostosowywanym zawsze do potrzeb Klienta. Niezależnie od profilu działalności Klienta, zawsze obejmuje ona:

  • ułożenie strategii rachunkowej, dostosowanej do konkretnego przedsiębiorstwa (w tym także zakładowych planów kont),
  • określenie podatku dochodowego VAT,
  • przygotowanie planów amortyzacyjnych,
  • sporządzenie rocznych zeznań podatkowych oraz ich dostarczenie do właściwych organów,
  • prowadzenie pełnej ewidencji (środki materialne i niematerialne).


DANE KONTAKTOWE

Biuro Ksiegowe
Ewa Gąsiorek
ul. Przemyska 11A lok. 41
02-361 Warszawa
Dzielnica Ochota
woj. mazowieckie
22 668 49 09
518 152 612
517 437 182

GODZINY PRACY

Poniedziałek-Piątek: 8:00 - 16:00
Sobota: nieczynne
Niedziela: nieczynne

Finanse EG | ul. Przemyska 11A/41 | 02-361 Warszawa | Dzielnica Ochota | woj. mazowieckie | 22 668 49 09 | 518 152 612 | 517 437 182 | kontakt@finanseeg.pl | NIP: 1130987198