Księgowość uproszczona


Standardowa obsługa, którą realizuje większość biur rachunkowych, skupiona jest wokół księgowości pełnej. Jednak obowiązujące przepisy uwzględniają także – w określonych i wskazanych treścią ustawy okolicznościach – na prowadzenie tzw. księgowości uproszczonej. Pomoc eksperta jest więc nieoceniona – tak na etapie decydowania się przez Przedsiębiorcę na konkretny model księgowości (ocenie muszą podlegać wszystkie konsekwencje prawno-rachunkowe takiej decyzji), jak również w trakcie jej prowadzenia.

Wsparciem, którego udzielamy już na samym początku współpracy, z którego mogą skorzystać Przedsiębiorcy rozpoczynający samodzielną działalność gospodarczą, jest kompleksowe doradztwo przy wyborze modelu księgowości uproszczonej. Zgodnie z literą prawa – mogą z tego przywileju skorzystać spółki cywilne, spółki jawne i partnerskie oraz osoby fizyczne prowadzące działalność. Istnieją jednak obszary działalności, które wykluczają wdrożenie takiego rozwiązania. Doskonała znajomość przepisów pozwoli nam już przy pierwszej konsultacji odpowiedzieć Państwu na pytanie, czy w przypadku Państwa działalności takie rozwiązanie jest możliwe.

Drugą kwestią jest analiza wad i korzyści takiej strategii – musi mieć to związek z planowaną strategią rozwoju biznesowego. Z modelem księgowości uproszczonej wiążą się liczne korzyści – przede wszystkim odczuwalne oszczędności. Jednak Przedsiębiorca musi być też świadomy ograniczeń, które w późniejszym etapie mogą stanowić dla niego przeszkodę (m.in. jest to brak możliwości dokonywania szczegółowych analiz sytuacji ekonomicznej).

Trzecią kwestią jest jedno z najważniejszych kryteriów – model księgowości uproszczonej możliwy jest do wdrożenia jedynie wówczas, kiedy przychód (za zeszły rok obrachunkowy) nie przekroczył kwoty 1 200 000 euro (oczywiście kryterium to nie dotyczy nowo zakładanych działalności).

Decydując się na współpracę z Biurem Rachunkowym Finanse EG mogą Państwo liczyć na kompleksowe wsparcie i fachowe doradztwo w tym zakresie. W ramach obsługi prowadzimy księgowość w każdej możliwej do zrealizowania formie, czyli w postaci:

  • księgi przychodów i rozchodów,
  • ryczałtu ewidencjonowanego,
  • karty podatkowej.

Uwzględniając indywidualne potrzeby naszych Klientów, nie wykluczamy oczywiście połączenia tego modelu obsługi z pozostałymi usługami. Jeżeli zaistnieje taka konieczność – możemy pomóc w przejściu od księgowości uproszczonej do pełnej (np. w sytuacjach, kiedy przychód przekroczył kwotę 1 200 000 euro, stanowiącą cezurę księgowości uproszczonej).


DANE KONTAKTOWE

Biuro Ksiegowe
Ewa Gąsiorek
ul. Przemyska 11A lok. 41
02-361 Warszawa
Dzielnica Ochota
woj. mazowieckie
22 668 49 09
518 152 612
517 437 182

GODZINY PRACY

Poniedziałek-Piątek: 8:00 - 16:00
Sobota: nieczynne
Niedziela: nieczynne

Finanse EG | ul. Przemyska 11A/41 | 02-361 Warszawa | Dzielnica Ochota | woj. mazowieckie | 22 668 49 09 | 518 152 612 | 517 437 182 | kontakt@finanseeg.pl | NIP: 1130987198